#nguyễnngôquang

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
Vắc xin Nano Covax - 'Quá sớm và nóng vội', 'chưa nói lên điều gì'
Tối ngày 22/6, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục KHCN và đào tạo (Bộ y tế), người theo sát quá trình thử nghiệm lâm sàng của vắc xin Nano Covax chia sẻ, việc Nanogen xin cấp phép k.h.ẩ.n c.ấ.p là sớm và nóng