#biếnthểba5xâmnhậpviệtnam

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
Bộ Y Tế Lên Kịch Bản Đối Phó Với Biến Thể BA.5 Xâm Nhập Vào Việt Nam | SKĐS
#bientheba5 #covid19 #bientheomicron SKĐS | Trước tình hình biến thể phụ BA.5 của Omicron xâm nhập vào nước ta, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã lên 2 kịch bản chống dịch và cách đối phó. Theo kinh nghiệm, mộ